Overview

Team roster

Name Birthdate Height Weight Spike Block World championships Olympic games Other Total Club
1 Natalya Mammadova 02/12/1984 196 78 319 302 17 6 72 95 ALTAY Volleyball Club
2 Sana Anarkulova c 21/07/1989 188 77 300 280 7 0 80 87 Altay
3 Zarina Sitkazinova 20/03/1993 182 70 295 280 0 0 1 1 Astana
4 Aliya Sadykova 01/08/1988 174 63 293 281 0 0 0 0 Astana
5 Kristina Belova 29/11/1998 182 72 244 285 0 0 0 0 IRTYSH-KAZCHROM
6 Natalya Akilova 31/05/1993 183 62 295 275 0 0 3 3 Zhetyssu
7 Botagoz Sarsenbayeva 16/05/1997 172 56 265 257 0 0 0 0 IRTYSH KAZKHROM
8 Tatyana Fendrikova 23/02/1990 169 55 280 275 0 0 50 50 Almaty
9 Natalia Sharshakova 28/03/1990 187 78 315 300 0 0 0 0 Altay
10 Silvija Popovic 15/03/1986 178 65 286 276 25 8 148 181 ALTAY Volleyball Club
11 Alla Politanska 27/09/1988 184 63 277 265 0 0 0 0 ALTAY Volleyball Club
12 Ainagul Aizharikhova 04/09/1994 186 65 295 285 0 0 0 0 ALTAY Volleyball Club
13 Matea Ikic 25/05/1989 185 79 290 278 7 0 23 30 Pallavolo Ornavasso (ITA)
14 Diana Grokhotova 09/05/1995 182 61 280 285 0 0 0 0 SHYGYS-SVINECSTROY
15 Aidana Oryntayeva 30/06/1999 184 68 280 285 0 0 0 0 ALTAY Volleyball Club
16 Dinara Syzdykova 13/12/1999 183 66 285 290 0 0 0 0
17 Olga Drobyshevskaya 22/09/1985 185 75 305 293 1 0 9 10 Zhetyssu
18 Kristina Anikonova 05/01/1991 183 73 295 285 0 0 0 0 Altay
19 Ana Sofia Jusino 05/01/1994 189 65 310 294 0 0 11 11 Caguas
20 Julymar Lorelys Otero Perez 31/10/1996 177 65 235 239 0 0 0 0 National Team