Overview

The best

Rank ShirtNumber Name Attacks Blocks Serves Total
1 9 Yanhan Liu 77 9 4 90
2 10 Kaiyi Ren 51 4 1 56
3 1 Hanyu Yang 27 24 4 55
4 6 Yuezhou Zhu 30 6 4 40
5 4 Na Wang 13 3 5 21
6 5 Ying Li 8 2 3 13
7 17 Jiarong Shen 4 3 1 8
8 16 Mengyue Wang 3 0 0 3
Total for tournament 213 51 22 286
Rank ShirtNumber Name Spikes Faults Shots Total attempts Success %
1 9 Yanhan Liu 77 18 151 246 31.30
2 10 Kaiyi Ren 51 16 98 165 30.91
3 6 Yuezhou Zhu 30 8 72 110 27.27
4 1 Hanyu Yang 27 5 31 63
5 4 Na Wang 13 2 15 30
6 5 Ying Li 8 3 18 29
7 14 Mengjie Wang 0 0 1 1
8 16 Mengyue Wang 3 2 5 10
9 17 Jiarong Shen 4 0 5 9
Total for tournament 213 54 396 663 0.30
Rank ShirtNumber Name Stuff Blocks Faults Rebounds Total Attempts Average Per Set
1 1 Hanyu Yang 24 4 41 69 1.14
2 9 Yanhan Liu 9 3 25 37 0.43
3 6 Yuezhou Zhu 6 5 26 37 0.29
4 10 Kaiyi Ren 4 3 17 24 0.19
5 4 Na Wang 3 7 24 34 0.14
6 17 Jiarong Shen 3 0 11 14 0.14
7 5 Ying Li 2 1 14 17 0.10
8 16 Mengyue Wang 0 0 3 3
Total for tournament 51 23 161 235 0.01
Rank ShirtNumber Name Aces Faults Hits Total attempts Average per set
1 4 Na Wang 5 7 64 76 0.24
2 1 Hanyu Yang 4 8 35 47 0.19
3 6 Yuezhou Zhu 4 4 60 68 0.19
4 9 Yanhan Liu 4 12 48 64 0.19
5 5 Ying Li 3 0 36 39 0.14
6 10 Kaiyi Ren 1 2 56 59 0.05
7 17 Jiarong Shen 1 2 23 26 0.05
8 3 Yuxiao Jiang 0 0 16 16
9 16 Mengyue Wang 0 2 4 6
Total for tournament 22 37 342 401
Rank ShirtNumber Name Running sets Faults Still sets Total attempts Average per set
1 4 Na Wang 73 6 410 489 3.48
2 7 Jiali Lan 2 1 2 5 0.10
3 1 Hanyu Yang 0 1 4 5
4 3 Yuxiao Jiang 0 0 1 1
5 5 Ying Li 0 1 3 4
6 6 Yuezhou Zhu 0 3 17 20
7 9 Yanhan Liu 0 1 8 9
8 10 Kaiyi Ren 0 0 14 14
9 14 Mengjie Wang 0 0 27 27
10 16 Mengyue Wang 0 0 1 1
11 17 Jiarong Shen 0 1 4 5
Total for tournament 75 14 491 580 0.03
Rank ShirtNumber Name Digs Faults Receptions Total attempts Average per set
1 14 Mengjie Wang 60 17 12 89 2.86
2 4 Na Wang 42 12 9 63 2.00
3 10 Kaiyi Ren 37 11 10 58 1.76
4 9 Yanhan Liu 36 8 13 57 1.71
5 6 Yuezhou Zhu 30 11 8 49 1.43
6 1 Hanyu Yang 7 4 0 11 0.33
7 5 Ying Li 5 2 2 9 0.24
8 17 Jiarong Shen 5 1 0 6 0.24
9 16 Mengyue Wang 3 1 0 4 0.14
10 3 Yuxiao Jiang 2 0 0 2 0.10
11 15 Huimin Wang 2 0 0 2 0.10
Total for tournament 229 67 54 350 0.02
Rank ShirtNumber Name Excellents Faults Serve receptions Total attempts Efficiency %
1 14 Mengjie Wang 34 6 59 99 28.28
2 10 Kaiyi Ren 28 13 65 106 14.15
3 9 Yanhan Liu 21 13 93 127 6.30
4 3 Yuxiao Jiang 1 0 1 2
5 5 Ying Li 0 1 1 2
6 6 Yuezhou Zhu 8 6 40 54
7 15 Huimin Wang 1 0 0 1
8 16 Mengyue Wang 1 1 17 19
Total for tournament 94 40 276 410 0.16